อมรรัตน์ นาคทองมี

เป็นคนร่าเริง ไม่คิดมาก ชอบความสนุก ชอบทำสิ่งที่ท้าทาย และชอบทำให้คนรอบข้างมีความสุข

GE การเรียนรู้ที่จำลองการทำงานในชีวิตจริง และการอยู่ร่วมกันในสังคม

ร่วมพูดคุย แลกมุมมองการใช้ชีวิต และการเรียนรู้ในวิชา GE กับ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ผู้สอนวิชา GE ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เข้าใจความแตกต่างของนักศึกษาจากหลากหลายคณะ

ย้อนวันวานยังหวานอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วย ม.กรุงเทพ

ชวนเด็กม.กรุงเทพมาสัมผัสอดีตที่พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้