ลลิตา เช็คเค็ทตี้

อย่าไปเสียใจกับอดีตเก็บไว้เป็นข้อผิดพลาดแล้วนำมันมาปรับปรุง

BU Restaurant บริการด้วยรักและใส่ใจ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับ BU Restaurant Fine Dining Restaurant

เพราะดนตรี คือ ชีวิต มิตรภาพ และกำลังใจ

ฟังเรื่องเล่าของสองหนุ่มนักดนตรี ประธานชมรมดนตรีสากล ขับร้อง และประสานเสียง ม.กรุงเทพ