outlet007

นักคิดนักเขียนมือสมัครเล่น ผู้สนใจงานคราฟต์ ต้นไม้และการออกแบบเป็นพิเศษ แต่สนใจหมูสามชั้นย่างเป็นพิเศษใส่ไข่

พี่บอส วรเทพ เทพพงษ์เพชร E-Sports เด็กม.กรุงเทพ สู่เวทีระดับโลก

เปิดใจพี่บอสจากผู้เล่นสู่การเป็นโค้ชที่ปรึกษากีฬา E-Sports ของชมรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปลุกแสงสว่างในตัวคุณ

บทเรียนวิชา GE กับ ดร.นฤเทพ สุวรรณธาดา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

Passion การเรียนรู้ด้านภาษาของคนรุ่นใหม่

ภาษา คือ ประตู่สู่โลกกว้าง นี่คือ นิยามของ พี่ “หยางหยาง” หรือ “นางสาว สุดารา กัลปพฤกษ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว หนึ่งในนักศึกษาของโครงการ ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting 2019 (AFMAM) ที่เพิ่งได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม ที่ประเทศสิงคโปร์ ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

เรื่องเล่าจากนักจัดดอกไม้มืออาชีพ

จากความชอบในงานจัดดอกไม้ สู่การปั้นนักจัดดอกไม้เยาวชน เราขอชวนมาทำความรู้จัก อาจารย์โกสินทร์ ประสานเกลียว จากคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ