พัชรินทร์ บุญรัตน์

การได้ทำอะไรใหม่ ๆ คือการเก็บประสบการณ์ชีวิต เพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้ไปได้ไกลในงานสายนี้