ภีมวรา อารีรักษ์

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเอง เพราะมันคือความพยายามที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เด็กสาวหัวใจธุรกิจ ที่กำหนดเส้นทางชีวิตด้วยตัวเอง

สาวน้อย BUSEM วัย 17 ปี กับจังหวะชีวิตที่ไม่ต้องรอคอยเวลา