รชตะ เทศนา

เรียนอยู่คณะมนุษย์ศาสตร์ ชื่นชอบในภาษา การถ่ายภาพ หลงรักการท่องเที่ยวและการเดินทาง ชอบเสพศิลปะ

Passion การเรียนรู้ด้านภาษาของคนรุ่นใหม่

เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยความสามารถด้านภาษา