รสสุคนธ์ ธรรมวงษา

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถึงจะยุ่งแค่ไหน แต่พร้อมเต็มที่ให้กับทุกงาน

Mindful Leadership Camp

ค่ายการพัฒนาผู้นำที่เต็มไปด้วยการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่

New Journalism: เส้นทางนักข่าวสายสิ่งแวดล้อม

อนาคตนักข่าวเลือดใหม่ ที่มีใจรักงานด้านสิ่งแวดล้อม ทำความรู้จักกับ พี่เจินลี่ นางสาวธนาภรณ์ ดาววิจิตร นักศึกษาภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พลังดีๆ ของเด็ก BU…สนใจเรียนรู้เรื่องสังคม

รู้จักน้องๆ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ กับโอกาสในการทำโครงการเพื่อสังคม G-Youth Good Power Project

อยากสุขภาพดี ต้องเริ่มที่ก้าวแรก

ก้าวแรกของชาวม.กรุงเทพที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกกำลังกาย พวกเขาพบกับความดีงามอะไรบ้าง ต้องมาติดตามอ่านกัน

ฟังทางนี้นะ !!! รุ่นพี่ BU ขอเปิดใจ เล่าความหลังครั้งเคยมา “Open House”

เปิดรั้วบ้านหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาฟังรุ่นพี่เค้าเล่ากันว่า ปีนั้นที่เคยมางาน Open House มีอะไรสนุกกันบ้าง ตามมาฟังกันน้า-า-า