ศุภชาติ ปึงพงศากุล

ผมรักการที่จะมีวันพรุ่งนี้

ตระเวนคุยกับพี่ป้าน้าอา พ่อค้าแม่ค้าในม.กรุงเทพ เรียนรู้การทำธุรกิจหลัง Covid-19

เปิดใจพ่อค้าแม่ค้าชาว BU ถึงวิธีทำธุรกิจในยุค New Normal ด้วยใจที่เข้มแข็ง

Design Your Growth คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาความเป็นผู้นำในยุค New Normal

เพราะเราทุกคนสามารถออกแบบการเติบโตของตนเองและเรียนรู้การเป็นผู้นำได้

เรียนรู้จากการทำงาน เพราะงานคือการเรียนรู้

คุยกับ 3 แกนนำผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จงาน Welcome to BU 2019