New Journalism: เส้นทางนักข่าวสายสิ่งแวดล้อม

อนาคตนักข่าวเลือดใหม่ ที่มีใจรักงานด้านสิ่งแวดล้อม ทำความรู้จักกับ พี่เจินลี่ นางสาวธนาภรณ์ ดาววิจิตร นักศึกษาภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            อาชีพนักข่าวยังคงเป็นอาชีพในฝันของวัยรุ่นไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย เราขอพามาทำความรู้จักกับสาวน้อยหนึ่งในผู้ที่ได้ร่วมงานกับโครงการค่าย XJA ทุน New Journalism โดย True Vision เธอคนนี้ คือ  พี่เจินลี่ หรือนางสาวธนาภรณ์ ดาววิจิตร นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักข่าว คือ ความฝัน

            Be You LIFE นัดพบกับ “พี่เจินลี่” ในช่วงสายของวัน เราเริ่มต้นบทสนทนาที่เรื่องความฝันของเธอที่จะเป็นนักข่าว

            “พี่อยากเป็นนักข่าวสิ่งแวดล้อม จึงเลือกศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความคิดของพี่ คือ พี่อยากเป็นนักข่าวสิ่งแวดล้อม และการที่เราจะเป็นนักข่าวสิ่งแวดล้อม เราจะต้องสามารถทำให้คนเข้าถึงได้ว่า ปัญหาของสิ่งแวดล้อม คืออะไร และปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น พวกเรารู้ แต่พวกเราไม่คิดจะแก้ไข”

            ความชัดเจนในความฝันของตนเอง ทำให้ “พี่เจินลี่” รู้ว่า จะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร ความมุ่งมั่นทำให้ “พี่เจินลี่” ขยันเรียนรู้ เก็บสะสมประสบการณ์จากการทำกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

นักข่าวที่ดี

            ความหมายของนักข่าวที่ดี “พี่เจินลี่” บอกกับ Be You LIFE ว่า “สำหรับพี่ ตามหลักการแล้ว มีแค่ 3 ข้อ อย่างแรก ต้องมีจรรยาบรรณของนักข่าว การทำข่าวใด ๆ เราไม่สามารถคิดขึ้นมาเองได้ ความจริงเป็นอย่างไร เราควรนำเสนอแบบนั้น เนื้อหาข่าวต้องมีความถูกต้อง และแม่นยำ อีกอย่างหนึ่งคือกาลเทศะ เพราะเวลาเราไปทำข่าว เราต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์ด้วย”

โครงการ XJA เปิดประสบการณ์การเป็นนักข่าวระดับโลก

            เราชวน “พี่เจินลี่” คุยต่อถึงโครงการ XJA ที่น่าสนใจมาก สำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นนักข่าว

            “โครงการค่าย XJA เป็นทุนที่มีชื่อว่า New Journalism โดย True Vision เป็นผู้จัด จะมีการแข่งขันกันทั่วประเทศ แล้วแต่ละมหาวิทยาลัยจะส่งงานไป โครงการนี้ ต้องทำการสอบแข่งขัน เช่น การทดสอบการเขียนข่าว คัดเลือกเป็นรอบไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ไปฝึกงานที่ BBC London อีกด้วยค่ะ” การเข้าโครงการนี้ ทำให้พี่เจนลี่ ต้องพัฒนาตัวเองและเรียนรู้มากขึ้น”

การเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ XJA

            “พี่เจินลี่” เล่าให้ Be You LIFE  ฟังว่า สิ่งสำคัญสำหรับการจะเป็นนักข่าว คือ “ต้องอ่านข่าว และติดตามข่าว และหาความรู้รอบตัวให้มากที่สุด ทั้งข่าวกีฬา ข่าวการเมือง และข่าว ต่างประเทศ เพราะเราไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกมาในแนวไหน”

            รวมถึงการมีจรรยาบรรณนักข่าว “สำหรับพี่ คือ ข่าวจะต้องเป็นความจริง ไม่มีการใส่อารมณ์ ใส่อคติของเราเข้าไป เช่น การให้ร้ายคนอื่น เพราะเราเป็นนักข่าว สิ่งแรกที่เราจะเสนอ คือ เสนอความจริง เสนอสิ่งที่เห็นให้กับมวลชนได้รับรู้”

            “พี่เจินลี่” ย้ำอีกว่า “เราไม่ละเมิดสิทธิของใครค่ะ เช่น ถ้าข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ต้องให้เกียรติกับผู้ตาย หรือญาติของผู้ตาย หรือเวลาที่เราจะสัมภาษณ์ใคร เราควรรอให้ผู้ให้สัมภาษณ์พร้อม ไม่ใช่เราไปจี้ถาม ทำให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความกดดัน แล้วทำให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกแย่”

การออกค่ายสิ่งแวดล้อม

            นอกจากการเรียน “พี่เจินลี่” ยังเข้าร่วมค่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่ายสิ่งแวดล้อม “เกี่ยวกับค่ายสิ่งแวดล้อมที่เคยไปเกี่ยวกับค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดอยสุเทพ จะเป็นเหมือนการดูป่า ต้นน้ำ ลำธาร เป็นโครงการของรัชกาลที่ 9 เป็นอ่างเก็บน้ำ แล้วก็จะไปปลูกต้นไม้ เก็บขยะตามทะเลที่เวลาเราไปค่ายหรือไปเที่ยว เราจะเห็นได้ว่า ทะเล มีขยะเยอะมากขึ้น โครงการนี้ก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วย ได้ไปพักผ่อนด้วย แล้วก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย การเก็บขยะที่อยู่ตามท้องทะเล ให้ได้อย่างน้อยคนละ 2 กิโลกรัม

            นี่คือวิธีการของการสั่งสมประสบการณ์ระหว่างเรียนและการทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย ทำให้ตอนนี้ “พี่เจินลี่” พร้อมแล้วที่จะเดินในเส้นทางสายนักข่าวสิ่งแวดล้อม

00_cover

ทิศทางของสื่อในอนาคต

            “พี่เจินลี่” ทิ้งท้ายกับ Be You LIFE ถึงทิศทางของสื่อในอนาคต ตามแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ ว่า  “ตอนนี้ สื่อของเรา มักอยู่ในช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เนื้อหาข่าวต้องสั้น กระชับ และได้ใจความ ยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมว่าต้องมีจริยธรรมในการนำเสนอข่าวอีกด้วย”

Writer

ศาสตร์ทัศน์ คำมั่นคงวัฒนา
ทุกการผิดพลาด จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เรายิ่งใหญ่

Writer

รสสุคนธ์ ธรรมวงษา
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถึงจะยุ่งแค่ไหน แต่พร้อมเต็มที่ให้กับทุกงาน

Photographer

อัมเรศ เอี่ยมสอาด
รักและชื่นชอบในการหาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาตัวเอง มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ชอบเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ๆ มีคติประจำใจที่ว่า ฝันไว้ไกล แต่จะไปให้ถึง !!