BUCA Global Ambassador 2020

ค้นหาตัวแทนนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            การพัฒนาทักษะด้านภาษาสามารถช่วยเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้ อีกหนึ่งทักษะสำคัญของเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้คือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงการ BUCA Global Ambassador 2020 ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความเป็นผู้นำ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

BUCA Global Ambassador รุ่นที่ 1 และ 2

            ในปีนี้โครงการ BUCA Global Ambassador ได้ดำเนินการเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากโครงการในรุ่นที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะได้ตัวแทนนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนแนะนำคณะนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

            การจัดโครงการในรุ่นที่ 2 ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์ที่เป็นชาวต่างชาติ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

BUCA Global Ambassador รุ่นที่ 1 และ 2

            Be You LIFE ขอพามาทำความรู้จักกับโครงการ BUCA Global Ambassador เจาะลึกประสบการณ์ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง พร้อมกับติดตามบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของเพื่อน ๆ ตัวแทนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 และ 2 กันนะคะ

ก้าวแรกของการเป็น BUCA Global Ambassador 2020

            BUCA Global Ambassador 2020 เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีเพื่อน ๆ น้อง ๆ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ จากทีมคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในรุ่นที่ 2 จำนวน 6 คน พร้อมกับมีเพื่อนนักศึกษา Ambassador รุ่น 1 ให้คำแนะนำ

            เราสังเกตเห็นว่าเพื่อน ๆ ทุกคนที่มาสมัคร มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายามอย่างเต็มที่ บรรยากาศในวันสอบสัมภาษณ์ จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม มีการพูดคุยอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง หลังจากสอบสัมภาษณ์ จึงมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

            ก่อนที่จะไปรู้จักตัวแทนทูตคณะนิเทศศาสตร์ที่ให้สัมภาษณ์ เราขอลำดับ Timeline ความสนุกสนานของการเรียนรู้และ Workshop ที่พัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นสากลไปด้วยกันเลย

ทำความรู้จักคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แบบรู้ลึก รู้จริง

            เมื่อเพื่อน ๆ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีการจัด Workshop โดยทีมคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และตัวแทนนักศึกษารุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทอมที่แล้ว

            กิจกรรมเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตคณะนิเทศศาสตร์ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และพาเพื่อน ๆ รุ่นที่ 2 ทำความรู้จักคณะนิเทศศาสตร์ แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องพาคณะดูงานชาวต่างชาติเยี่ยมชม ให้ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของคณะนิเทศศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการภายในอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์โอสถานุเคราะห์ เช่น ห้องสตูดิโอที่ไว้ถ่ายทำรายการ โรงละคร ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ และศูนย์ผลิตสื่อของคณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts Media Production Center) ที่มีอุปกรณ์ครบครันมากมาย

ภาษาอังกฤษดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

            หนึ่งการอบรมที่พลาดไม่ได้ของผู้เข้าร่วมโครงการคือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น โดยเน้นทักษะการพูด ให้เพื่อน ๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารเบื้องต้นอย่างเข้าใจได้ง่าย และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Personal Image Development in Global Context

            บุคลิกภาพที่น่ามอง ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การไหว้ และรวมไปถึงการพูด เป็นสิ่งสำคัญของนักศึกษาที่จะเป็นทูตของคณะนิเทศศาสตร์ต้องฝึกฝนให้มีบุคลิกภาพทีดี

            การอบรมบุคลิกภาพในหัวข้อ Personal Image Development in Global Context เพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กับ อาจารย์ ดร.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นวิทยากร Workshop ด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย ได้มาให้ความรู้ด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

สอบปฏิบัติจำลองสถานการณ์จริง (Stimulation in CA Complex) พาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์

            ก่อนที่ทูตคณะนิเทศศาสตร์ จะออกไปปฏิบัติหน้าที่จริง มีการจำลองสถานการณ์พาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมทั้งมีทีมคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

            การจัดจำลองสถานการณ์จริงครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.โทนี่ เพจ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ จำลองสถานการณ์การเยี่ยมชม และพร้อมด้วยคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่

ประสบการณ์ของเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

            มาถึงช่วงไฮไลท์ เรามาฟังตัวจริง เสียงจริง ทูตคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 และ 2 พวกเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สนุก ๆ แรงบันดาลใจ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาแบ่งปันกับทุกคน อย่ารอช้า ให้พวกเขามาเล่าเองกันเลย !!!

Miss Bhaptawan Chumgate หรือ ซอนเน่

            เริ่มที่สาวน้อยคนแรก Miss Bhaptawan Chumgate (นางสาวภาพตะวัน ชุมเกตุ) หรือ ซอนเน่ ศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ ซอนเน่ บอกกับเราว่า ติดตามข้อมูลโครงการจากแฟนเพจ BUCA Global Ambassador รู้สึกสนใจในการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร เรื่องของการพูดในที่สาธารณะ และยังสนใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าร่วมโครงการทำให้รู้จักข้อมูลของคณะนิเทศศาสตร์มากยิ่งขึ้น และนำมาเล่าต่อให้เพื่อน ๆ ฟัง ได้เจอเพื่อนใหม่ต่างชาติหลายคน ทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลได้

Miss Chau Le Bao Huynh หรือ สการ์เล็ต

            ถัดมาที่สาวเวียดนาม หัวใจ BU เธอชื่อว่า Miss Chau Le Bao Huynh หรือ สการ์เล็ต ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สาขา Innovative Media Production รอยยิ้มสดใสแบบนี้ ทำให้เราอยากพูดคุยด้วย สการ์เล็ตบอกว่า ที่เข้าร่วมโครงการเพราะอยากได้เพื่อนใหม่ และอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์ ได้รู้เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟัง อ่านลักษณะของบุคคล กิจกรรมหลายอย่างที่ทางโครงการจัดให้ ดีมาก ๆ เลย

Mr.Lan Ba Dang หรือ เอียน

            เราขอแนะนำอีกหนึ่งหนุ่ม Mr. Lan Ba Dang หรือ เอียน ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สาขา Innovative Media Production เอียนอธิบายว่า จากที่ผมเห็น โครงการ BUCA Global Ambassador เป็นโอกาสใหม่ที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเอง ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพและได้รู้จักคนใหม่ ๆ โครงการนี้ได้สอนผมเกี่ยวกับความสำคัญของบุคลิกภาพ แล้วก็เรื่องอื่น ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร มารยาท และทักษะการเป็นผู้นำ เป็นโครงการที่สนุกมากเลย ถ้ามีโอกาสปีหน้าผมก็อาจจะเข้าร่วมอีก

Mr.Duc Duy Mai หรือ ดีริค

            ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มหล่อ Mr.Duc Duy Mai หรือ ดีริค ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สาขา Innovative Media Production ดีริคเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวเองว่า ผมเป็นคนเฟรนด์ลี่ ชอบทำกิจกรรม ทำงาน ตอนนี้ผมก็ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย ผมสามารถทำงาน และจ่ายค่าเทอมของตัวเองได้

            โครงการนี้เหมาะกับผม เพราะว่าได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสาร ผมเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้ดีขึ้น ผมมีความมั่นใจในการเรียนรู้มากขึ้น และก็รู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในคณะนิเทศศาสตร์ด้วย ผมตื่นเต้นที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

            ดีริคยังบอกว่า ถ้าเพื่อน ๆ อยากจะเข้าร่วมโครงการ ขอให้เตรียมตัวพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ การพูด การสื่อสาร ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการทำให้เราได้มีอนาคตที่ดีด้วย เพราะได้ฝึกฝนตนเองจากการทำกิจกรรม ทำงานจริง ได้เรียนรู้จากการติดต่อสื่อสารกับผู้คน และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์

Miss Kwanjira Khamthong หรือ คิมมี่

            ปิดท้ายที่สาวน้อย Miss Kwanjira Khamthong (นางสาวขวัญจิรา คำทอง) หรือ คิมมี่ ศึกษาอยู่สาขา Innovative Media Production เช่นเดียวกัน คิมมี่เป็นทูตคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 คิมมี่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้ว แต่อยากจะสื่อสารให้มีคุณภาพมากขึ้น

            สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่คิมมี่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้คือ อย่างแรกคือต้องมีความเตรียมพร้อมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะว่าเมื่อเหตุการณ์จริงมาถึง ถ้าหากเกิดปัญหาพวกเราต้องแก้ไขให้เร็วที่สุด ดังนั้นจึงต้องโฟกัสกับงานตลอดเวลาและต้องไม่กังวลกับเรื่องอื่น ๆ แค่พยายามคิดว่าเราต้องจัดลำดับทำอะไรก่อนอะไรหลัง ทำให้ผู้เยี่ยมชมคณะรู้สึกประทับใจให้มากที่สุด คิมมี่ยังบอกอีกว่าการเป็น BUCA Global Ambassador สนุกมาก เพราะได้มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่หลายคน ที่มีความชอบ ความสนใจคล้ายกัน รู้สึกดีใจที่ได้เพื่อน ๆ รุ่นที่ 2 มาทำงานร่วมกัน

รับมอบเข็มสัญลักษณ์ (Pin Badge) และป้ายชื่อ (Name Tag) จากคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

            เพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบได้รับโอกาสพิเศษ รับมอบเครื่องหมายเข็มสัญลักษณ์และป้ายชื่อประจำตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น BUCA Global Ambassador ในปีการศึกษา 2020 จาก ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

            ประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษแบบนี้ ได้ฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาบุคลิกภาพ และได้เจอเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติมากมาย โปรดติดตามกิจกรรมของทูตคณะนิเทศศาสตร์ได้ที่ Facebook Fanpage : BUCA Global Ambassador แล้วเรามาโกอินเตอร์ไปด้วยกันเลย

            ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากโครงการ BUCA Global Ambassador คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Writer

จิตรสินี อึ้งศรีประเสริฐ
เรียนอยู่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาดิจิทัล ชอบอ่านนิยายเก่าๆ อิงประวัติศาสตร์ ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับป่าแต่เกลียดการเดินป่า พยายามทำสถิติอ่านหนังสือวันละเล่ม หอสมุดคือบ้านหลังที่สอง อยากเจอให้ไปตามที่หอสมุด

Photographer

ธัญพัฒน์ ไชยวรรชะนะ
ชื่อเล่นชื่อ ไมเคิล รักในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ สี และงานศิลปะต่างๆ จึงเลือกที่จะสอบเทียบข้ามชั้นม.6 มาเข้าคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ของม.กรุงเทพ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ ฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองชอบ รักจริงๆ ได้ทำงานก่อนเพื่อนๆ เพื่อตัวเองและครอบครัว

Photographer

วรรณิดา เหลืองทองวณิช
การถ่ายภาพเปรียบเสมือนการบันทึกความทรงจำ เพียงแค่การถ่ายภาพทำให้ความทรงจำเหล่านั้นชัดเจนขึ้น

Photographer

ทิพสุดา คงประเสริฐลาภ
ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ เพราะโลกมีหลายมุมมอง

Photographer

ปริญญา โฆษิตตารักษ์
ตอนเด็กคิดว่าคนที่เก่งคือคนที่รวย แต่พอโตขึ้นจึงรู้ว่า คนที่เก่งคือคนที่หาเวลาว่างทำในสิ่งที่ตนเองชอบได้เสมอ

Photographer

ธนายุต วิลาทัน
บอมนะครับ พึ่งเข้ามาอยู่ Be You LIFE ได้เพราะพี่เขาชวนเข้ามาแต่งภาพให้ ก็รู้สึกสนุกที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ในมหาลัย ต่อจากนี้จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยไปครับ