Design Your Growth คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาความเป็นผู้นำในยุค New Normal

เพราะเราทุกคนสามารถออกแบบการเติบโตของตนเองและเรียนรู้การเป็นผู้นำได้

            ภาวะความเป็นผู้นำนั้น ไม่มีพรสวรรค์ ก็เป็นผู้นำได้ เพราะเราทุกคนสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน จริง ๆ นะ

            Be You LIFE จะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการที่จะจุดไฟให้อยากทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคม ทำให้โลกใบนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่สร้างสรรค์ ดีงาม นั่นก็คือ โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Leader Incubation Program) ซึ่งโครงการได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2563 นี้

            ระยะเวลา 7 เดือนของโครงการพัฒนาผู้นำที่น่าตื่นเต้นสุด ๆ เราจะนำเสนอเรื่องราวของโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง  โปรดติดตาม อย่ากระพริบตา !!! แล้วสองเดือนที่ผ่านไป การเริ่มต้นเรียนรู้ของคนกลุ่มหนึ่งจะสนุกสนานขนาดไหน ตามมาดูกันเลย !!!

จุดเริ่มต้นของโครงการที่มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่

            โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Leader Incubation Program) เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการที่จะพัฒนานักศึกษาของคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยชักชวนและคัดเลือกนักศึกษาทุน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมโครงการ กว่า 100 คน

            หลักสูตรการเรียนรู้ที่พัฒนาความเป็นผู้นำต่อยอดมาจากโครงการเด็กเอ๊ะ อีกทั้ง ยังมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมคณาจารย์ หรือทีมโค้ช จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทีมพี่ ๆ วิทยากรสุดน่ารัก ได้แก่ พี่เอ้ พี่ ๆ ทีม Saturday School รวมถึงคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เปลี่ยนบทบาทจากครูมาเป็น “โค้ช” !!!

            Growth Mindset, Design Thinking, สัตว์สี่ทิศ, Goal Setting, PCQ และเครื่องมือการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดให้กับน้อง ๆ นี่คือตัวอย่างของหัวข้อการเรียนรู้ (Module) ที่จะนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการที่จะทำกันในครั้งนี้

Skill, Mindset และ Knowledge

            โครงการพัฒนาผู้นำ เป็นโครงการที่จะพัฒนานักศึกษา 3 มิติด้วยกัน คือ ด้านทักษะชีวิต (Soft skill) ด้านวิธีคิด (Mindset) และด้านความรู้ (Knowledge) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านและนำไปใช้ได้จริง โดยในครั้งแรกได้รับเกียรติจาก พี่เอ้” หรือ “คุณอิศรา สมิตะพินทุ” จาก Inspira : Inspire a GREAT Day at Work Consulting Agency ที่ได้มาบรรยายในหัวข้อ Design Your Growth ออกแบบและสร้างชีวิตที่เติบโต หรือ Growth Mindset นั่นเอง

พี่เอ้ หรือ คุณอิศรา สมิตะพินทุ

            พี่เอ้ ชวนให้น้อง ๆ ทำกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย ฝึกฝนการคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ความพยายาม ความมุ่งมั่น และการลงมือทำ Growth Mindset เชื่อว่า ความถนัด ความฉลาด บุคลิกลักษณะ เป็นสิ่งที่เรียนรู้ และพัฒนาได้ มนุษย์เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะต้อนรับความท้าทาย มุ่งมั่นอยากเรียนรู้มากกว่าแพ้ชนะหรือแข่งขัน เลือกงานที่จะได้เรียนรู้และเติบโต เปิดใจรับฟังความคิดเห็น และการชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นจะทำให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

            ด้วยวิธีการสอนที่น่าสนใจ เรียนรู้จากสถานการณ์ และการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ทำให้คลาสเรียนในวันนี้ เราได้เห็นความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของน้องทุกคน ถึงแม้จะมีเขินกันบ้าง แต่เราเชื่อว่าทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ในโครงการอย่างแน่นอน

Growth Mindset วิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับความพยายามและการเรียนรู้

            หลังเลิกคลาส เราขอสัมภาษณ์ น้องแซนดี้” หรือ “นางสาวณรัญญา ขันธ์แสง” จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง และ “น้องมายด์” หรือ “นายภาณุพงษ์ ชาวประสันต์”  จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น เกี่ยวกับโครงการนี้ว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงบ้าง เราไปดูกันดีกว่าว่าโครงการนี้จะสนุกและมีประโยชน์ขนาดไหน

            เมื่อถามถึงเรื่องที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้จากโครงการในวันนี้ น้องทั้งสองคนตอบเสียงดังฟังชัดว่า ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Growth Mindset และ Fixed Mindset ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ตัวเรานั้น มีการพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก โดย Growth Mindset เชื่อว่าความถนัด ความสามารถ เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับความท้าทาย เพราะความเก่งไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

น้องแซนดี้ หรือ นางสาวณรัญญา ขันธ์แสง

น้องมายด์ หรือ นายภาณุพงษ์ ชาวประสันต์

            ถ้าเรามี Growth Mindset ต่อให้เราพบกับความยากหรืออุปสรรคมากขนาดไหน แต่เราก็พร้อมที่เรียนรู้จากสิ่งนั้น น้อง ๆ ทั้งสองคนยังบอกอีกว่า ถึงแม้ในบางครั้งเราอาจจะคิดแบบ Fixed Mindset บ้าง แต่เมื่อเรามองเห็นความคิดอีกด้านคือ Growth Mindset จะทำให้เรามองเห็นว่า แค่เราเปลี่ยนวิธีคิดให้เติบโต อุปสรรคหรือปัญหาที่มีมันแทบจะบรรเทาลงได้เลย เราสนุกที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อทำให้เราเติบโต และมองว่านี่คือการเรียนรู้

            Design Thinking คืออีกหนึ่งหัวข้อที่ถกกันในวันนั้น การคิดที่เป็นระบบ แบบแผน เพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุด และได้ผล เป็นการออกแบบการคิดอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการของ Design Thinking เริ่มจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาที่เรามี และเมื่อมีคำถามว่า เราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง ? คำถามนี้ทำให้ทั้งห้องอื้ออึงไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้เราได้รับรู้ถึงความต้องการของตนเองและความต้องการของคนอื่น ทำให้เรามีความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

ความเป็นผู้นำในสายตาของคนรุ่นใหม่

            เมื่อพูดถึงโครงการนี้แล้ว จะไม่พูดเรื่องของ “ภาวะผู้นำ” คงไม่ได้

            น้องมายด์ พูดถึงประเด็นนี้ ว่า “คนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้คือต้องเป็นคนที่ลงมือทำมากกว่าพูด และทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ทำตาม”

            ขณะที่ น้องแซนดี้ บอกว่า “ผู้นำควรเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ และมีการตัดสินใจที่แน่วแน่ อีกทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย การที่จะเป็นผู้นำนั้น มันต้องมีวุฒิภาวะมาก ๆ แล้วก็จะทำให้คนอื่นเชื่อถือเรามากขึ้น เพราะว่าถ้าเราไม่มีวุฒิภาวะเลย คนอื่นก็จะไม่มีความเชื่อถือเรามากพอ”

            ปิดท้ายด้วย น้องมายด์ ที่บอกว่า “ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้นำได้ ถ้ามีการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ”

            การได้มาเรียนรู้ในวันนี้ ทำให้เราเกิดการตกตะกอนทางความคิดมากขึ้น การออกไปลองทำสิ่งใหม่เป็นการท้าทายตัวเองสามารถทำให้ตัวเราค้นพบศักยภาพในตัวเองที่เราก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราทำได้ การเลือกทำแต่สิ่งที่ถนัดหรือการไม่ยอมทำสิ่งใหม่เพียงเพราะว่าจะกลัวล้มเหลวหรือเสียหน้านั้นเป็นการปิดกั้นโอกาสการพัฒนาของตัวเราเอง

            ประโยคหนึ่งของพี่เอ้ที่ทำให้เรารู้สึกชอบมากนั่นก็คือ “การที่เราทำไม่ได้ ก็แค่เรายังไม่ได้ทำในวันนี้เท่านั้นเอง”

Writer

จิตรสินี อึ้งศรีประเสริฐ
เรียนอยู่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาดิจิทัล ชอบอ่านนิยายเก่าๆ อิงประวัติศาสตร์ ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับป่าแต่เกลียดการเดินป่า พยายามทำสถิติอ่านหนังสือวันละเล่ม หอสมุดคือบ้านหลังที่สอง อยากเจอให้ไปตามที่หอสมุด

Photographer

ธัญพัฒน์ ไชยวรรชะนะ
ชื่อเล่นชื่อ ไมเคิล รักในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ สี และงานศิลปะต่างๆ จึงเลือกที่จะสอบเทียบข้ามชั้นม.6 มาเข้าคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ของม.กรุงเทพ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ ฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองชอบ รักจริงๆ ได้ทำงานก่อนเพื่อนๆ เพื่อตัวเองและครอบครัว

Photographer

ศุภชาติ ปึงพงศากุล
ผมรักการที่จะมีวันพรุ่งนี้

Photographer

วรรณิดา เหลืองทองวณิช
การถ่ายภาพเปรียบเสมือนการบันทึกความทรงจำ เพียงแค่การถ่ายภาพทำให้ความทรงจำเหล่านั้นชัดเจนขึ้น

Photographer

ธนายุต วิลาทัน
บอมนะครับ พึ่งเข้ามาอยู่ Be You LIFE ได้เพราะพี่เขาชวนเข้ามาแต่งภาพให้ ก็รู้สึกสนุกที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ในมหาลัย ต่อจากนี้จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยไปครับ

Photographer

ทิพสุดา คงประเสริฐลาภ
ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ เพราะโลกมีหลายมุมมอง

Photographer

ปริญญา โฆษิตตารักษ์
ตอนเด็กคิดว่าคนที่เก่งคือคนที่รวย แต่พอโตขึ้นจึงรู้ว่า คนที่เก่งคือคนที่หาเวลาว่างทำในสิ่งที่ตนเองชอบได้เสมอ