Youth Southern จิตอาสาทั่วไทย ลงไกลถึงแดนใต้

เครือข่ายเยาวชนที่มีจิตใจพร้อมให้ รวมใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

            หลายคนคงเคยสงสัยในบทบาทของ “จิตอาสา” ว่าต้องทำอะไรบ้าง ความหมายที่แท้จริงของจิตอาสาคืออะไร ไปหาคำตอบกับเยาวชนภาคใต้ที่รวมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม ในนาม “จิตอาสา” โดยใช้ชื่อว่ากลุ่ม Youth Southern กันเถอะ !!!

            Be You LIFE ขอนำเสนอเรื่องราวของเครือข่ายจิตอาสา Youth Southern ซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดย “น้องโม” หรือ นางสาวสิริญญา สิริสุนทราภรณ์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา

จิตอาสาคืออะไร ?

            “จิตอาสา” เป็นคำที่ได้ยินบ่อยในยุคนี้ คนส่วนใหญ่จะคิดถึงแค่การให้และมีผู้รับเท่านั้น แต่สิ่งทำให้เราแตกต่างไปจากค่ายอาสาอื่น ๆ คือ เรามุ่งเน้นไปที่ตัวผู้ให้ว่าก่อนให้ กำลังให้ และหลังให้เราคิดอย่างไร เราอยากให้ ผู้ให้ ได้ให้ด้วยความรู้สึกที่ให้ด้วยใจ ไม่ได้ให้เพราะความสงสาร และการให้นั้น ก็สามารถส่งต่อได้ และผู้ให้เองก็สามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้

            “จิตอาสา” Volunteer Mind หรือ Public mind มาจากคำว่า “จิต” คือ สามัญสำนึกภายในของแต่ละคน “อาสา” คือ การเสนอตัวเข้าทำ โดยไม่ร้องขอสิ่งตอบแทน “จิตอาสา” จึงหมายถึง ภาวะของใจเราที่เกิดจากสามัญสำนึกที่จะเข้าไปช่วยเหลือการงานหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ พร้อมใจ โดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนใด เป็นความตั้งใจ ที่เกิดจากจิตอันบริสุทธิ์ที่จะทำ ที่มีอยู่ในทุกคน

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step

            เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ หรือ Youth for Next Step (YNS) Community of Young Change Makers เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในกิจกรรมทำดีทุกรูปแบบ พวกเรากลุ่มเยาวชนตัวเล็กๆ หัวใจใหญ่ ฝันเปลี่ยนโลกทั้งใบให้ดีกว่าเดิม

            เครือข่ายเยาวชน มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำเยาวชนให้เป็นคน “เก่ง ดี และมีจิตอาสา” เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพคือการรวมตัวกันของเยาวชนที่มองเห็นปัญหาสังคมว่า คนเก่งอย่างเดียวนั้นทำให้โลกบอบช้ำมามากพอแล้ว คนดีอย่างเดียวก็รู้ไม่เท่าทันคนชั่ว คนมีจิตอาสาอย่างเดียวทำงานด้วยใจ แต่ไม่สนใจเพิ่มทักษะความสามารถและความดีในตัว ก็อาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตที่ดีงามได้ เพราะฉะนั้นต้องประกอบทั้งสามส่วนเข้าด้วยกัน

            นี่คือ เหตุผลที่ว่า ทำไมเยาวชนไทยต้อง “เก่ง ดี มีจิตอาสา” เราขอขยายความดังนี้ เก่ง คือ มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ดี คือ การสร้างนิสัยดีมีคุณธรรมพื้นฐานมีวินัยเคารพอดทน และจิตอาสา คือ มีจิตใจที่เห็นคุณค่าของมนุษย์ ให้โดยไม่มีข้ออ้าง ข้อแม้ และเงื่อนไข

            เครือข่ายเยาวชนที่เรียกตัวเองว่า “Youth” คือเครือข่ายเยาวชนที่ต้องการเห็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุข จึงเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเยาวชน เพราะเชื่อว่าการปลูกฝังสิ่งดี ๆ ควรเริ่มที่ผู้นำเยาวชนที่พัฒนาความสามารถ และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ดังนั้น เครือข่ายเยาวชนของเราจึงต้องการที่จะพัฒนาทางด้านคุณธรรม ความดีในจิตใจให้กับเหล่าเยาวชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขในใจ อันเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขทั้งมวล และเมื่อผู้นำเยาวชนมีความเก่งและความดีอยู่ในตัว ก็จะสามารถนำศักยภาพที่มีไปปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนคนอื่นในโรงเรียนและสังคมของเขาได้ ด้วยความคิดเหล่านี้ พวกเราเครือข่ายเยาวชน จึงได้เริ่มจัดตั้งองค์กร รวมทั้งค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ Youth Camp for Next Step (YCNS) ขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2548

            โดยเริ่มต้นในกรุงเทพมหานคร มีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ มาเข้าร่วมมากมาย และได้ขยายออกไปตามจังหวัดต่าง ๆ และในปี 2562 ก็ขยายมาถึงภาคใต้ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลา ภายในระยะเวลา 2 ปี ก็มีกิจกรรมขยายไปในพื้นที่จังหวัดรอบข้างมากขึ้น มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นค่ายต่าง ๆ การทำโปรเจคเพื่อสังคมส่งต่อไปยังชุมชนของน้อง ๆ หรือจะเป็นกิจกรรม Youth Day ที่เป็นงานรวมตัวของชาว Youth ทั่วสารทิศในประเทศไทย แต่จุดเริ่มต้นของเด็ก Youth ภาคใต้นั้นมาจากค่ายที่ชื่อว่า Youth ASA Southern

จิตอาสาจากแดนใต้ Youth ASA Southern

            ค่ายอาสาแรกของเครือข่าย Youth for Next Step ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลรัฐภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในช่วงวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 จุดประสงค์ของค่ายนี้ คือ โรงเรียนบ้านหนองปลิง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ยังรอคอยให้เราทุกคนเข้าไปดูแล ด้วยบุคลากรมีจำนวนจำกัด จึงขาดการดูแลที่ทั่วถึง

            ค่ายเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคนในชุมชม ชาวบ้านนำของมาบริจาคมากมาย เช่น โถส้วมและปูน จากร้านพินทุสร สังกะสี จากร้านไทยพาณิชย์ กล้าไม้ ดิน พืชสวนครัว จากสหกรณ์การเกษตรควนเนียง ข้าวสาร จากประธานสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปลิง สีทาอาคาร จากศูนย์กู้ชีพมัชฌิมา หาดใหญ่ เป็นต้น

            “พี่แหม่ม” หรือ คุณศศิธร ศักดิ์เทวินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิจัยอิสระ ผู้ก่อตั้งเครือข่าย Youth for Next Step บอกว่า “ค่ายอาสาเป็นอีกค่ายที่ใฝ่ฝันตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย พอได้มีโอกาสมาเป็นคนจัดบ้าง ตั้งแต่ค่ายแรกจนกระทั่งค่ายสุดท้ายที่ได้ลงแรงก็ยังรักและหลงใหลกับมันอยู่ ความเหนื่อยล้าเลยขีดจำกัดความอดทนที่เรามี ที่สำคัญค่ายอาสาของเราต่างจากค่ายอื่น ๆ เพราะเราไม่อยากแค่สร้างของ แต่เราอยากสร้างคน ค่ายจึงผสมผสานบทฝึกต่าง ๆ ไว้มากมาย ปีนี้ Youth for Next Step ได้ขยายเครือข่ายไปถึงน้อง ๆ ภาคใต้ปีแรก”

            Youth ASA เป็นค่ายที่มากกว่าค่าย ค่ายที่สอนให้เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ การพัฒนาจึงไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นพลังของการเปลี่ยนนิสัยของเราให้รัก และหวงแหนชุมชนของเราเอง

            ในปี 2019 นี้เป็นจุดเริ่มต้นในหลาย ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ หรือว่า Youth for Next Step ในพื้นที่ภาคใต้ มีกิจกรรมมากมาย มาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง

ค่ายอาสาพาสนุก Youth Camp Southern 2019

            หลังจาก Youth ASA เราก็ได้จัดค่าย Youth Camp Southern 2019 ขึ้นเป็นครั้งแรก ค่ายนี้น้อง ๆ จึงเป็นน้อง Youth Camp รุ่นแรก ก็จะมี Satff เป็นพี่ ๆ จาก Youth ASA ที่เป็นรุ่นบุกเบิกของภาคใต้นั่นเอง ด้วยความทุลักทุเลจากพี่ ๆ ที่เป็นน้องค่ายในครั้งนั้น ต้องอัพตัวเองขึ้นมาเป็นพี่ค่ายในค่ายนี้ มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็พี่ก็ลงมือทำด้วยแรงกาย แรงใจอย่างเต็มที่ทำให้ค่ายนี้ออกมาดีที่สุด

Youth to You : Y2U คิดสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม

            หลังจากค่าย Youth Camp Southern 2019 ก็มีให้น้อง ๆ ได้คิดโปรเจคลงชุมชม ไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านนาแสน โดยไปทาสีห้องน้ำให้น้อง ๆ พร้อมบริจาคเสื้อผ้า อาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียนให้กับน้อง ๆ นักเรียน

            มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ก.ย. 62 เป็นการเปิดบูธ Youth Southern Exhibition น้องใหม่แห่งภาคใต้ พร้อมลุยทำจิตอาสาที่งานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่

            Youth Day UnSelfie 6-7 กันยายน 62 ณ Siam Square One น้อง ๆ ภาคใต้ได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดจากเยาวชนทุกภูมิภาค 1,000 ชีวิต

            ในปี 2020 นี้ กิจกรรมแรกที่เราก็ได้เตรียมงานกันมาตั้งแต่ปี 2019 จนออกมาเป็นค่ายให้น้อง ๆ ในปีนี้ก็คือ กิจกรรมค่าย Youth Camp Southern 2020 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย

Youth Camp Southern 2020 ค่ายที่ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้

            ค่าย Youth Camp Southern 2020 จัดขึ้นเมื่อ 5-8 กันยายน 2563 และค่ายนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มี Youth Camp Southern 2019 เพราะพี่ค่ายหลายคนมาจากค่ายเมื่อปี 2019 ซึ่งเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ จะนำน้อง ๆ รุ่นก่อนมาฝึกความเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมการเป็น Staff ในฝ่ายต่าง ๆ อย่างเช่น ฝ่ายกิจกรรม คิดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น relax พักผ่อน ออกกำลังกายยามเช้า เกมส์สนุก ๆ เพื่อให้น้องค่ายได้สนิทกัน หรือจะเป็นฝ่ายบุคคล ซึ่งฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายที่คอยดูแล เทคแคร์น้องค่าย ถามสารทุกข์สุกดิบ เพื่อให้น้องค่ายได้อยู่ในค่ายได้อย่างมีความสุข เป็นต้น

            ก่อนหน้าที่จะจัดค่าย อย่างที่เรารู้กันว่า อยู่ในช่วงโควิด-19 ทำให้ค่ายถูกเลื่อนออกไปหลายครั้ง จึงมีการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้น้องค่ายรอเก้อ จึงจัดกิจกรรม คอร์สเรียนออนไลน์ให้น้อง ๆ ได้มาดูคลิปและทำกิจกรรมกับพี่ ๆ ผ่าน Facebook กลุ่มปิด และ Zoom กัน โดยจะมี 3 กิจกรรมคือ DISC Growth Mindset  และ Self-management มีน้อง ๆ หลายคนตั้งใจมาเรียน และร่วมกิจกรรมกันเยอะมาก ค่ายก็ได้เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับน้อง ๆ ผ่าน Zoom อย่างเป็นกันเอง และน้อง ๆ หลายคนก็ได้ปลดล็อคตัวเอง มีความคิดที่กว้างขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น และสามารถจัดการตัวเองได้ดีขึ้นอีกด้วย

            เมื่อวันค่ายมาถึงด้วยกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทำกันบนระบบออนไลน์ไปแล้วนั้น ทำให้น้อง ๆ สนิทกันไวมาก ๆ ประหนึ่งว่าอยู่ค่ายร่วมกันมาเป็นค่ายมาเป็นเวลา 4-5 วันแล้ว ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไร พลังของน้อง ๆ ก็ไม่ตกลงเลย ถือได้ว่าค่ายนี้เต็มไปด้วยพลังเยาวชนอันเต็มเปี่ยมมาก ๆ

            ภายในค่ายได้จัด กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ของเหล่าผู้นำเยาวชนภาคใต้ ทาสีกำแพงโรงเรียนบ้านดินลาน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา น้อง ๆ ค่ายสนุกมากกับการทาสี แบ่งเป็นทีมกัน ทากันทั้งหมด 50 บล็อกภายในเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง ซึ่งรวดเร็วมาก ๆ ด้วยแรงจากน้องค่าย พี่ค่าย และเด็กเปี๊ยกที่ช่วยกัน ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยที่ประทับใจน้อง ๆ กันมาก

            ความพิเศษในค่ายนี้ ก็จะมีรางวัลพิเศษให้น้อง ๆ คือรางวัล Popular vote และรางวัลผู้นำรุ่น 2 ซึ่งรางวัลผู้นำรุ่น 2 นี้ ให้กับน้องที่มีความเป็นผู้นำที่เพื่อน ๆ ในค่ายเลือกมา และจะได้รับมอบหมายเป็นประธานค่าย Youth Camp Southern 2021 ในปีถัดไป

            Project เพื่อสังคมของน้อง ๆ มัธยมในภาคใต้จาก Youth Camp Southern 2020 เป็นโปรเจคที่น้อง ๆ ค่ายร่วมกันคิดหลังได้เรียนรู้ต่าง ๆ จากค่าย แล้วมารวมตัวในกันพื้นที่จังหวัดตัวเอง มาจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ตอนนี้มีในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สตูล  สุราษฎร์ธานี และตรัง

            กิจกรรม Youth to Young สงขลา (หาดใหญ่) เปิดหมวกระดมทุนที่ตลาดโก้งโค้ง หาดใหญ่ น้อง ๆ โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และอีกหลายๆ โรงเรียน มาช่วยรับบริจาค สมทบทุนกัน ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน และน้อง ๆ Youth สุราษฎร์ธานี เตรียมงานเพื่อกิจกรรมจิตอาสาที่กำลังจะเกิดขึ้น

            ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2019-2020 ของเครือข่าย Youth for Next Step ที่จัดขึ้นที่ภาคใต้ เพื่อน ๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย สามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/YouthSouthernTH มีกิจกรรมตลอดทั้งปี และมีกิจกรรมต่อเนื่องให้ทำร่วมกัน เราจะไม่หยุดที่ภาคใต้แน่นอน ภาคเหนือ ภาคอีสานกำลังจะตามมา คนที่สนใจร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ โปรดติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิด

            Be You LIFE อยากให้เพื่อน ๆ ลองเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมจิตอาสากันดูนะคะ แล้วจะพบว่าการให้แม้เพียงเล็กน้อย ทำให้สุขใจมากกว่าที่คิด

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก www.facebook.com/YouthSouthernTH และ www.youthfornextstep.com

Writer

สิริญญา สิริสุนทราภรณ์
ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ก้าวออกมาสร้างสรรค์ให้โลกรู้ แค่ลองทำดู