BU N.I.C.E. Market [Nature, Innovation, Creativity, Environment] ตลาดนัดไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก พื้นที่สร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวมพลวัยรุ่นม.กรุงเทพ ร่วมกันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ สร้างพลังบวก ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

            N.I.C.E. Market ตลาดนี้ดีต่อใจ แบ่งปันรักให้ธรรมชาติ เน้นความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            ตลาดเล็กๆ ที่ก่อเกิดจากความคิดของวัยรุ่นม.กรุงเทพ มีแกนนำกลุ่มสำคัญคือสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนักศึกษาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาร่วมกันออกแบบพื้นที่ของตลาด และออกแบบกิจกรรม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน

            ที่ตั้งของตลาด N.I.C.E. อยู่บริเวณถนนด้านหน้าตึก Student Activities Center (หรือตึก SAC) พื้นที่พบปะของเด็กบียูสายกิจกรรม หลากหลายคณะ เปิดพื้นที่ยามเย็นมาเดินตลาดร่วมกันช่วงเวลาประมาณ 16.00-20.00 น.

            N.I.C.E. Market เป็นตลาดที่มีแนวคิดว่า เพียงแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เราก็เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รู้จักลดพลาสติก รู้จักการคัดแยกขยะ นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิด “สังคมสร้างสรรค์และสิ่งแวดล้อมที่ดี” ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรม ภายใต้โครงการ “Growing a Circular Living @ BU”

            เรามารู้จักตลาด N.I.C.E. ดีต่อใจนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นอีกนิด เพราะตลาดแห่งนี้เป้าหมายเพื่อขยายแนวคิดพื้นที่สีเขียวทั้งในเชิงกายภาพและเชิงความคิด ปลูกพื้นที่สีเขียวในใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            ว่าแล้วก็ลองมาเดินสำรวจตลาด เริ่มกันเลย !!!

Nature เน้นวัสดุธรรมชาติ

            เราคัดเลือกสินค้าที่มาขายในตลาด เน้นการทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ที่ทำด้วยความใส่ใจ เป็นสินค้าในท้องถิ่น ใกล้ตัว รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่อาหารก็เน้นวัสดุธรรมชาติ และเน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อทำให้วัสดุต่างๆ ได้ถูกนำมาหมุนเวียนใช้ซ้ำอีกครั้ง เป็นการลดปริมาณขยะให้กับโลกได้อีกด้วย

Innovation นวัตกรรมเพื่อสังคม

            เราสรรหานวัตกรรมที่เริ่มต้นด้วยวิธีคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นมาให้นักศึกษาได้ร่วมกันเรียนรู้และต่อยอด เช่น จานจากวัสดุธรรมชาติ โดยกลุ่ม Think & Do กิจการของรุ่นพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่นำต้นกล้วย ใบบัว มาผ่านกระบวนการแปรเปลี่ยนให้เป็นจานใส่อาหาร รูปร่างรูปทรงเหมาะเจาะน่าใช้ ย่อยสลายได้ง่าย หรือหากใช้ซ้ำก็สะดวกสบายใส่ใจต่อโลกเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกษตรกร และคนในท้องถิ่นอีกด้วย

Creativity พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์

            ตลาดดีต่อใจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือพื้นที่แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาจากหลากหลายคณะ ที่ร่วมกันคิดไอเดียในการจัดงาน สื่อสารพลังบวก ปลุกกระแสรักษ์ธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ภายในงานแบ่งเป็น 7 โซนแชร์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดังนี้

  1. โซน Home to Home บ้านการเรียนรู้และการแบ่งปัน
  2. โซนกิจกรรมและเวิร์คช็อป “ไลฟ์สไตล์…เปลี่ยนโลก”
  3. โซน “คนรักงานคราฟต์…งานคราฟต์รักษ์โลก”
  4. โซนสินค้าแฟชั่นรักษ์โลก
  5. โซนสินค้าตกแต่ง
  6. โซนดนตรีและการแสดง
  7. โซนอาหารและเครื่องดื่ม

Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

            ทุกกระบวนการสร้างสรรค์ตลาด เราบ่มเพาะจิตสำนึกเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ของประดับตกแต่งในงาน และโซนกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นวัสดุจากธรรมชาติย่อยสลายได้ หรือเน้นการนำกลับมาใช้ได้อีก รวมถึงการจัดการขยะภายในงานที่ผ่านการคัดแยก เพื่อนำกลับมารีไซเคิลได้อีก ลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด กระตุ้นเตือนผู้ร่วมงานว่า เราต้องเรียนรู้และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

            พื้นที่เล็กๆ ของ BU N.I.C.E. Market [Nature, Innovation, Creativity, Environment] จึงเป็นส่วนสำคัญที่เราจะช่วยกันรณรงค์เรื่องการใช้วัสดุธรรมชาติ เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกันแบ่งปันพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนให้รักสิ่งแวดล้อม ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวคือการรู้จักการใช้ของอย่างมีคุณค่า และหมุนเวียนการนำกลับมาใช้ซ้ำ เพียงแค่เราช่วยกัน โลกของเราก็จะ NICE มากขึ้น

Writer & Photographer

Be You LIFE
Community บนพื้นที่ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แหล่งรวมไอเดียสร้างสรรค์ เรื่องเล่า เรื่องราวดีๆ ที่เราจะคุยกันฉันเพื่อน